Κεραυνός Αγ.Βασιλείου (Προπαίδες)

Το τμήμα Προπαίδων της ομάδας μας προπονείται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή ώρες 16:30-17:45 υπό την τεχνική καθοδήγηση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας μας και προπονητή Κώστα Σωτηρόπουλου (UEFA-PRO).

*Οι ηλικιακές κατηγορίες του τμήματος είναι οι εξής: 2008-2009

Αποτελέσματα

Προπαίδων 1
2016-2017
Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ)

Προπαίδων 1
2016-2017
Ροδιάς

Προπαίδων 1
2016-2017
Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ)

Προπαίδων 1
2016-2017
Ροδιάς

Προπαίδων 1
2016-2017
Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ)

Προπαίδων 1
2016-2017
Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ)

Προπαίδων 1
2016-2017
Καμαρών

Προπαίδων 1
2016-2017
Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ)

Προπαίδων 1
2016-2017
Ροδιάς

Προπαίδων 1
2016-2017
Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ)

Προπαίδων 1
2016-2017
Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ)

Προπαίδων 1
2016-2017
Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ)

Προπαίδων 1
2016-2017
Ριου