Κεραυνός Αγ.Βασιλείου (Παίδες)

Το τμήμα Παίδων της ομάδας μας προπονείται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη ώρες 16:30-17:30 υπό την τεχνική καθοδήγηση του προπονητή της πρώτης ομάδας Παναγιώτη Λάγκη (UEFA-B).

*Οι ηλικιακές κατηγορίες του τμήματος είναι οι εξής: 2005-2006 

Αποτελέσματα

Παίδων
2016-2017
Ροδιάς

Παίδων
2016-2017
Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ)

Παίδων
2016-2017
Ροδιάς

Παίδων
2016-2017
Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ)

Παίδων
2016-2017
Θύελλας

Παίδων
2016-2017
Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ)

Παίδων
2016-2017
Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ)

Παίδων
2016-2017
Ροδιάς

Παίδων
2016-2017
Τέμενη

Παίδων
2016-2017
Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ)