Δάφνες Αιγιάλειας

Leagues
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
Αγωνιστικές Περίοδοι
2016-2017

Αποτελέσματα

0 - 3
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Δημητρόπουλου (Σελιανίτικα)

Δάφνες Αιγιάλειας vs Ab;yuoy A.O

3 - 0
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Ριου

Άνω Καστρίτσι vs Δάφνες Αιγιάλειας

0 - 3
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Δημητρόπουλου (Σελιανίτικα)

Δάφνες Αιγιάλειας vs Εθνικός Αιγίου

3 - 0
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Σκεπαστό

Σκεπαστό vs Δάφνες Αιγιάλειας

0 - 3
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Ροδιάς

Δάφνες Αιγιάλειας vs Φλόγα Ροδιάς

3 - 0
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ)

Κεραυνος 2016 vs Δάφνες Αιγιάλειας

3 - 0
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Ροδιάς

Κεραυνός Σελιανιτίκων vs Δάφνες Αιγιαλείας

0 - 3
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Δημητρόπουλου (Σελιανίτικα)

Δάφνες Αιγιάλειας vs Ζήρια- ΤΑΔ'93

3 - 0
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Δημητρόπουλου (Σελιανίτικα)

Θύελλα Αιγείρας vs Δάφνες Αιγιαλείας

0 - 3
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Άνω Αλισσού

Δάφνες Αιγιάλειας vs Άρης Κουνινάς

3 - 0
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Αβύθου

Αναγέννηση Αίας Συμπολιτείας vs Δάφνες Αιγιάλειας

0 - 3
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Δημητρόπουλου (Σελιανίτικα)

Δάφνες Αιγιάλειας vs Φλόγα Κάτω Καστριτσίου

0 - 3
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Νικολε'ι'κα

Δάφνες Αιγιαλείας vs Προζυμούλης Λύκοι Διακοπτού

3 - 0
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Αβύθου

Αβύθου Α.Ο vs Δάφνες Αιγιαλειας

0 - 3
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Αιγείρα

Δάφνες Αιγιαλείας vs Άνω Καστριτσίου

3 - 0
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Δημητρόπουλου (Σελιανίτικα)

Εθνικός Αιγίου vs Δάφνες Αιγιαλείας

0 - 3
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Δημητρόπουλου (Σελιανίτικα)

Δάφνες Αιγιαλείας vs Σκεπαστο

3 - 0
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Ροδιάς

Φλόγα Ροδιάς vs Δάφνες Αιγιάλειας

0 - 3
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Ροδιάς

Δάφνες Αιγιαλείας vs Kεραυνός 2016

0 - 3
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017

Δάφνες Αιγιάλειας vs Κεραυνός Σελιανιτίκων

3 - 0
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Ζήριας

Ζήρια -ΤΑΔ'93 vs Δάφνες Αιγιαλείας

0 - 3
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Δημητρόπουλου (Σελιανίτικα)

Δάφνες Αιγιάλειας vs Θύελα Αιγείρας

9 - 1
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Δημητρόπουλου (Σελιανίτικα)

Αρης Κουνινάς vs Δάφνες Αιγιάλειας

0 - 9
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017

Δάφνες Αιγιάλειας vs Αναγέννηση Αίας Συμπολιτείας

6 - 0
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Νίκης Προαστείου

Φλόγα Κάτω Καστριτσίου vs Δάφνες Αιγιάλειας

4 - 0
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος)
2016-2017
Νικολε'ι'κα

Προζυμούλης Λύκοι Διακοπτού vs Δάφνες Αιγιαλείας