Διοικητικο Συμβουλιο

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & Ε.Π.Σ.Α.